Beste handelaar, Beste  horeca,

Binnenkort zijn er een viertal kleine werken nodig in de buurt van het kernwinkelgebied. We zorgen dat jouw winkel of bedrijf bereikbaar blijft en proberen de hinder te beperken. 

Dit staat op planning:

1. Hendrik Consciencestraat: nieuwe voetpaden
-> Van maandag 6/2 t.e.m. vrijdag 10/2

De grote werken aan residentie Bel-Ford lopen ten einde en ook de heraanleg van de Wortelstraat is bijna klaar. Nu de kranen weg zijn, herstellen we het voetpad in de straat.

Het verkeer blijft normaal gezien mogelijk in beide richtingen. Indien het nodig zou blijken voor de veiligheid om toch maatregelen te nemen, zullen we dit doen.

2. Henri Horriestraat: rioolaansluiting aan ACV-gebouw
-> Van maandag 13/2 t.e.m. donderdag 16/2

De nieuwbouw van het ACV wordt aangesloten op de rioolaansluiting in de H.Horriestraat. Er moet een put van 2,5 meter diep gemaakt worden in het midden van de straat, waar de riool ligt. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor het verkeer.

3. Ooststraat: herstel van riooldeksels en kraan bij residentie Francky
-> Woensdag 1 maart

We combineren twee werken op dezelfde dag om de hinder te kunnen beperken. Er is een verzakking aan de riooldeksels in de Ooststraat, ter hoogte van de H.Horriestraat.

Op de hoek van de Ooststraat met de Poststraat moet er een kraan geplaatst worden voor hijswerken aan residentie Francky.

4. St. Amandsstraat: nieuwe voetpaden
-> Van maandag 6/3 t.e.m. vrijdag 10/3

Na de werken aan Bel-Ford, vernieuwen we het voetpad tussen de Hugo Verrieststraat en de Wortelstraat, aan de kant van Bel-Ford. 

Tijdens de heraanleg is het nodig om de straat af te sluiten voor doorgaand verkeer:

Meer informatie en plannen zijn steeds terug te vinden op de website van Stad Roeselare.

Opgelet: De duurtijd van de werken is een inschatting. Weet dat de signalisatie op het terrein altijd voorrang heeft op de informatie in deze brief.