Uitbating chalet in kerstdorp Stationsplein

Vanaf vrijdag 24/11/2023 start Kerst VANRSL. Net als vorig jaar gaan we voor een magische en sfeervolle periode om de donkere dagen te vergeten.

Op deze pagina kan je intekenen om commercieel een drankchalet uit te baten in het kerstdorp op het Stationsplein.

Er zijn 7 modules van 8m x 8m beschikbaar. Je kan tot maximaal twee modules reserveren. Het kerstdorp opent op vrijdag 24/11/2023 en sluit op zondag 7/01/2024.

Alle inlichtingen bij Björn Leenknegt (in opdracht van de vzw Shopping en Centrum Roeselare): 0496 26 48 06

Afspraken:

In de prijs zijn inbegrepen:

 • Afgewerkt chalet met kerstversiering/front
 • Binnenbekleding
 • Basisverlichting binnen chalet
 • Gewenste elektriciteitsaansluitingen en sanitaire aan- en afvoeren¨
 • Water- en elektriciteitsverbruik
 • Geluidsbegrenzer/DB meter

In de prijs worden ook volgende faciliteiten voorzien:

 • Kerstaankleding van het dorp
 • Sanitaire voorzieningen
 • Bewaking en nachtbewaking voor het kerstdorp
 • Afvalbeheer (we voorzien een aparte afvalzone)

Niet inbegrepen:

 • Inrichting en organisatie van eigen chalet

De intekenaar gaat akkoord met volgende afspraken:

 • Hij of zij ondertekent het huishoudelijk reglement dat de regels vastlegt in functie van de uitbating van de chalet(s). Het huishoudelijk reglement (gelijkaardig aan dit van 2022) wordt voorgelegd ter ondertekening uiterlijk 15 oktober 2023
 • De uitbating behelst een drankchalet waar ook kleine maaltijden kunnen worden aangeboden. Let wel: vitrine- of deurverkoop is niet mogelijk. Dan hebben we het over eetstanden.
 • Uitbating van de chalet is maar mogelijk na integrale betaling vooraf van de deelnamesom op rekeningnummer van de vzw Shopping en Centrum Roeselare BE83 3630 7143 8015. Een factuur hiervan wordt verstuurd begin november 2023.
 • Bij annulatie na intekening is verschuldigd:
  • 25% van de intekensom bij annulatie in september
  • 50% van de intekensom bij annulatie in oktober
  • 75% van de intekensom bij annulatie in november