Kerstmarkt voor de goede doelen in de Zuidstraat tijdens de verkeersvrije zondagen van de kerstshopping

Reeds verschillende jaren kunnen verenigingen en organisaties hun werking spekken tijdens de shoppingzondagen van Kerst. Dit kan in de Zuidstraat en is helemaal gratis mits enkele voorwaarden.

Wanneer in 2023?

Zondag 10 december van 11u tot 20u
Zondag 17 december van 11u tot 20u

Wie komt in aanmerking?

Jeugdbewegingen, sportclubs, serviceclubs, wijkcomités, mini ondernemingen, bewegingen…

Inlichtingen?

Marco Lombaert 0496/50.16.62
Jacques Desmet 051/22.43.22
Bart De Meulenaere 0478/70.06.84

Afspraken:

De standhouder verklaart een stand op te zetten conform de veiligheidsvoorschriften en eventuele coronamaatregelen, dit voorzien van een sfeervolle kerstdecoratie.

De standhouder verklaart in het bezit te zijn van een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid en neemt kennis dat VZW Shopping en Centrum Roeselare niet verantwoordelijk is bij eventuele ongevallen.

De standhouder verklaart de veiligheidsvoorschriften – goedgekeurd door de veiligheidsdiensten – die na inschrijving toegestuurd worden, strikt na te leven.

Geen alcohol te schenken aan minderjarigen (geen bier aan -16-jarigen en geen sterke dranken aan -18-jarigen). Glasbraak moet onmiddellijk opgeruimd worden op straffe van een GAS boete.

Iedere stand moet er minstens 1 geldig/gekeurd brandblusapparaat aanwezig zijn. Geen brandblusapparaat uit een voertuig! Generatoren op benzine en/of open of cokesvuren zijn verboden.

De organisatie kan verenigingen/organisaties weigeren als die niet stroken met de missie van de Goede Doelen markt / bijvoorbeeld inbreuken mensenrechten en fundamentele vrijheden.