Uitbating eetstanden Kerst VANRSL

Vanaf vrijdag 24/11/2023 start Kerst VANRSL. Net als vorig jaar gaan we voor een magische en sfeervolle periode om de donkere dagen te vergeten.

Op deze pagina kan je intekenen om commercieel een eetstand uit te baten tijdens Kerst VANRSL.

De volgende concessies zijn invulbaar:

 1. Oliebollenkraam – Op Stationsplein van vrijdag 24/11 tot en met zondag 7/01/2024
 2. Braadworsten/hamburger/grill – Op Stationsplein van vrijdag 24/11 tot en met zondag 7/01/2024
 3. Oliebollenkraam – Op Grote Markt van vrijdag 8/12 tot en met zondag 7/01/2024


Alle inlichtingen bij Björn Leenknegt (in opdracht van de vzw Shopping en Centrum Roeselare): 0496 26 48 06.

Voor intekening gelieve de voorwaarden na te lezen. Gezien de toekenning aan de voorwaarden is gekoppeld.

Voorwaarden:

 1. Er is een (minimum) intekenbedrag:
  – Oliebollenkraam Stationsplein – 4.500 euro excl.btw
  – Braadworsten/hamburger/grill – 4.000 euro excl.btw
  – Oliebollenkraam Grote Markt – 6.500 euro excl.btw
 2. De stad voorziet alle nutsvoorzieningen en de kosten van verbruik. De kosten van afval zijn voor de stad. De cateraar voorziet voldoende nette vuilbakken, in passende kerstsfeer, nabij zijn standruimte. De cateraar zorgt dat de stand en het aanpalende openbaar domein in een straal van 5m rond de standruimte opgeruimd en net is  tijdens de uitbating en na het sluiten van de stand.
 3. De toewijzing van locatie wordt bepaald door de vzw Shopping- & Centrum Roeselare in samenspraak met de stads- en veiligheidsdiensten.
 4. De intekenaar is in orde met alle voorschriften/vergunningen noodzakelijk voor de uitbating.
 5. De intekenaar is bereid mee te werken met wedstrijden/acties. Concreet een oliebollenkraam 150 gratis vouchers voor 6 oliebollen. Braadworsten/Hamburgers 50 stuks.
 6. De intekenaar:
  – Geeft een totaalprijs (incl. btw) in cijfers dat hij wil bieden voor de uitbating van het gewenst eetkraam.
  – De cateraar geeft een beschrijving van de aankleding van het braadworstenkraam in kerstsfeer.
  – De cateraar geeft 3 referenties mee waaruit blijkt dat dergelijke of gelijkaardige opdrachten in het verleden tot een goed eind te hebben gebracht. 

Beoordeling (in functie van meerdere kandidaten) voor dezelfde concessie:

De toekenning van het project wordt als volgt beoordeeld:

 • 55 punten op prijs.
 • 20 punten op inhoudelijk voorstel (aankleding).
 • 15 punten op referenties.


Uiterste datum en manier van indienen, uiterlijk vrijdag 29 september om 12u.

De vzw Shopping & Centrum Roeselare, zendt de factuur in de 1ste week van november naar de toegewezen cateraar. De factuur moet tegen uiterlijk maandagmorgen 20 november betaald zijn op het rekeningnummer van de vzw. Indien het bedrag niet is betaald kan de cateraar niet starten met de opbouw van de stand op maandag 20 november.